Figuras de protección

Praia das Catedrais

Declarada Monumento Natural no 2005, é ademais un dos ZEC (Zona de Especial Conservación) da Rede Natura 2000, Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, así como también Reserva da Biosfera dende o 2007.

Cada ano renova a Bandeira Azul e a Q de Calidade Turística.

Top