Política ambiental

Praia das Catedrais

Ribadeo conta cun valioso ecosistema litoral dentro do cal destacan as formacións xeolóxicas e xeomorfolóxicas caracterizadas pola súa singularidade, dando lugar a verdadeiros monumentos naturales de gran beleza que teñen o seu máximo expoñente nas praias das Catedrais

Co fin de lograr a satisfacción de todos aqueles que a visitan o Concello de Ribadeo implantou nela un Sistema de Xestión de Calidade e de Xestión Ambiental de acordo coa Norma UNE 187001 "Sistemas de Xestión para praias", a Norma UNE EN ISO 14001:2004 "Sistemas de Xestión Ambiental" e o Regulamento EMAS.

Preténdese así dotala duns servizos de calidade, mellorar o noso comportamento ambiental e previr o seu deterioro, ofreciendo aos seus visitantes un ecosistema protexido e cun elevado valor natural, e cumprindo os requisitos das correspondentes normas.

Neste punto hai que situar a concesión da Bandeira Azul para esta praia, que concede cada ano a Fundación para a Educación Ambiental, ou o traballo desenvolvido para conseguir para este mesmo espazo o recoñecemento da Q de Calidade Turística Española, que foi concedido en outubro de 2008. Así mesmo, desde o ano 2010 a praia das Catedrais foi certificada coa ISO 14001 e ol EMAS pola súa xestión ambiental.

Top